E-booki podatkowe

Obecnie w ofercie naszego sklepu internetowego dostępne są m.in. poniżej zaprezentowane e-booki.

Koszt każdego z nich to 12,80 zł.

Aby zapoznać się z pełna ofertą sklepu kliknij TUTAJ.
                                    
PODATEK VAT W BUDOWNICTWIE

Świadczenie usług budowalnych, zastosowanie właściwej stawki podatku VAT, właściwe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, jak również właściwe ustalenie kwoty przychodów z tytułu realizacji usług budowalnych jest w niektórych przypadkach przedmiotem licznych sporów z organami podatkowymi. Wiele działów księgowości firm budowlanych i biur księgowych, ma liczne problemy z właściwą interpretacją przepisów prawa w tym zakresie. Dochodzą do tego kontrowersje budzi stosowanie obniżonej stawki 8% na usługi w zakresie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz duże problemy z właściwym określeniem sposobu opodatkowania usług budowlanych świadczonych w innych Państwach UE. Jeśli Ty również masz z tym problem – ten e-book jest właśnie dla Ciebie!  

PODATKI PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Kupno i sprzedaż nieruchomości to transakcje, których wartość jest stosunkowo duża, a każda transakcja kupna sprzedaży może rodzić powstanie obowiązku podatkowego na gruncie różnych podatków – podatku dochodowego od osób fizycznych/prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych. Często spotykamy również sytuacje w których osoby fizyczne niemające zarejestrowanej działalności gospodarczej kupują i sprzedają nieruchomości i mają trudności z określeniem momentu – kiedy kupno czy sprzedaż nieruchomości staje się ich działalnością gospodarczą, a kiedy są to tylko transakcje „prywatne”. Trudności rodzi również ustalenie różnic w sposobie opodatkowania sprzedaży nieruchomości dokonywanej w ramach działalności gospodarczej oraz sprzedaży dokonywanej, jako osoba „prywatna” i ustalenie sytuacji w których stosować możemy ulgę mieszkaniową w odniesieniu do dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli i Ty zastanawiasz się nad opisanymi kwestiami zapraszam Cię do zakupu e-booka który rozwieje wszystkie swoje wątpliwości!     


PODATEK VAT W MEDYCYNIE

Usługi medyczne korzystają z preferencji podatkowej, jaką jest zwolnienie z podatku od towarów i usług. Jednak nie zawsze stosowanie zwolnień z VAT jest sprawą prostą, bardzo często warunki stosowania zwolnień są sporne, a stanowisko organów podatkowych jest odmienne od stanowiska prezentowanego przez sądy administracyjne. Jeżeli masz wątpliwości co do tego jakie usługi medyczne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, w jaki sposób i kiedy podmioty lecznicze mogą skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego od FV zakupowych, jak przedstawia się aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz indywidualne interpretacje w sprawach dotyczących opodatkowania usług medycznych, ten e-book jest właśnie dla Ciebie !   

PODATKI W ORGANIZACJACH

Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych nierzadko budzą liczne wątpliwości wśród osób prowadzących księgi handlowe w tych organizacjach. Bardzo często możliwość korzystania ze zwolnień podatkowych przez organizacje nie jest do końca jasna. Nie zawsze z całą pewnością jesteśmy w stanie określić w jakich sytuacjach organizacja pozarządowa ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy. Dodatkowo przepisy narzucają też względem organizacji specyficzny sposób księgowania dokumentów, tak, żeby księgowanie następowało z uwzględnieniem rodzaju działalności prowadzonej przez organizację. Wątpliwości budzi również obowiązek opodatkowania działalności organizacji podatkiem VAT, w szczególności chodzi o ustalenie kiedy i jaka działalność powinna być opodatkowana VAT. Jeśli Ty również masz z tym problem, ten e-book jest właśnie dla Ciebie!  

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia