Zapłata podatku przez osoby trzecie

dodano: 2016-09-29

Czy ktoś może zapłacić za nas podatek ?

Wydawać by się mogło, że sprawą oczywistą jest, że osoba bliska (mąż, rodzic) może uregulować za podatnika (swojego małżonka, swoje dziecko) podatek. Sprawa ta jednak nie była do końca jasna dla organów podatkowych. Często pomimo uregulowania w naszym imieniu podatku przez kogoś innego organy podatkowe nie chciały uznać, że zobowiązanie do zapłaty podatku wygasło i nadal podejmowały próby egzekucji tego zobowiązania od samego podatnika. Takie postępowanie było też akceptowane przez sądy administracyjne.

Sytuacja zmieniła się z początkiem 2016 r. Do przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzone zostały regulacje umożliwiające zapłatę podatku za podatnika przez inne osoby. Po nowelizacji zapłata podatku w czyimś imieniu powoduje, że jego zobowiązanie podatkowe wygasa. Możliwość taką wprowadzono w treści art. 62b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem zapłata podatku może nastąpić także przez:

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;

2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Niezwykle ważne w przypadku zapłaty podatku przez osobę trzecią jest prawidłowe opisanie dowodu zapłaty, w taki sposób aby nie budził on wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty, bowiem tylko w takiej sytuacji urząd skarbowy uzna, że wpłata pochodzi ze środków podatnika i uzna zobowiązanie podatkowe za uregulowane.
Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia