Pro bono

Od początku istnienia Kancelarii Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk, podejmowane były liczne inicjatywy w obszarze CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Do najważniejszych działań należą:
  • Ufundowanie Fundacji VERTE, której główną ideą jest synergia działań NGO i biznesu. Realizowane przez Fundację projekty dotyczą z jednej strony rozwoju przedsiębiorczości i bezpłatnego doradztwa specjalistycznego (w obszarze podatków, prawa, finansów, księgowości), a z drugiej, edukacji ekonomicznej i prawnej oraz doradztwa zawodowego;
  • Współpraca w zakresie prowadzenia Centrum Informacji i Wsparcia Biznesu, zapewniające pomoc prawną, księgową i marketingową przy zakładaniu działalności przez osoby fizyczne i organizacje pozarządowe;
  • Wdrożenie projektu pn.: Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk społecznie odpowiedzialna za swoje otoczenie w ramachprojektu: „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, (Umowa o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR nr 130/ SPPW/DPP/2014 SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY). Celem projektu było wdrożenie rozwiązań, które przyczyniły się do ograniczenia negatywnego wpływu działalności Kancelarii na środowisko naturalne. W trakcie trwania projektu: Opracowano strategię CSR w oparciu o normę ISO 26000 wraz z planem jej wdrożenia oraz stworzono i uruchomiono Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK), gwarantujący obecnym i potencjalnym klientom: platformę wymiany informacji, niskokosztowe i ekologiczne gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie danych, podniesienie standardu i automatyzację procesów obsługi klientów/interesariuszy, dostęp do usług doradczych i szkoleniowych za pośrednictwem modułu e-learningowego w ramach ESOK, dostępnego w dowolnym czasie i miejscu. 


Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia