Wiadomości

 

Uzyskaliśmy Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Nasza Kancelaria Prawa Podatkowego jest już Certyfikowaną Akademią Edukacyjną VCC.
 

Zapłata podatku przez osoby trzecie

Z początkiem 2016 r. do przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzone zostały regulacje umożliwiające zapłatę podatku za podatnika przez inne osoby.
 

Unikanie opodatkowania

Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, których celem jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.
 

Weryfikacja cen transferowych

Jak podaje Ministerstwo Finansów w roku 2016 jednym z priorytetowych zadań organów podatkowych będzie weryfikacja cen transferowych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 

Konsekwencje zastępowania umów zleceń umowami o dzieło

W ostatnim czasie nasilają się u przedsiębiorców kontrole ZUS dotyczące prawidłowego rozliczania umów o dzieło. ZUS niezwykle często kwestionuje zawarte umowy o dzieło i zmienia ich kwalifikację na umowy zlecenie.
 

Nowe e-usługi w bazie CEPiK

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która m.in. umożliwia uruchomienie nowych usług elektronicznych dla kierowców.
 

Europejskie poświadczenie spadkowe

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o notariacie oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić efektywne stosowanie jednolitych przepisów dla obywateli UE.
 

Rozliczenie podatku dochodowego przez sportowców

Osoby profesjonalnie zajmujące się sportem niejednokrotnie uzyskują w związku z tym dość znaczne dochody, co powoduje, że szukają sposobu, aby możliwie zoptymalizować swoje obciążenia podatkowe.

Dane kontaktowe

Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk

ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
Email: sekretariat@kancelariaab.pl
Telefon: 660 943 424; (32) 253 60 07

Na skróty

Aktualności Biuletyn podatkowy Oferta Partnerzy Polityka prywtaności
Doradca Podatkowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia